O nama

On line platforma nastala iz želje da se pomogne djeci oboljeloj i liječenoj od raka

huManOST.ba je online platforma nastala iz želje da budemo još veća pomoć i podrška djeci oboljeloj i liječenoj od raka, posebno za vrijeme pandemije COVID-19, koja je povećala potrebe, te donijela sa sobom nove probleme i izazove sa kojima se suočava čitav svijet, a posebno djeca oboljela i izliječena od raka i članovi njihovih porodica.

huManOST.ba platforma vlasništvo je Udruženja porodica i prijatelja djece oboljele od leukemije i drugih malignih bolesti „PIPOL“ a izrađena je u sklopu projekta „Svjetlo nakon mRAKa“, pod generalnim pokroviteljstvom Federalnog ministarstva rada i socijalne politike (u daljem tekstu Pokrovitelj projekta). Svi sadržaji prikazani na platformi su vlasništvo i isključiva odgovornost udruženja „PIPOL“, i nemaju nikakvu direktnu ili indirektnu vezu, te ne odražavaju stavove Pokrivitelja projekta. Prokrovitelj projekta je odobrenim sredstvima finansirao jedino i isključivo tehničku podršku u izradi platforme kao jedne od aktivnosti u sklopu projekta „Svjetlo nakon mRAKa“.

Udruženje porodica i prijatelja djece oboljele od leukemije i drugih malignih oboljenja „PIPOL“ osnovano je krajem 2006.godine s ciljem da pruži materijalnu, psihosocijalnu pomoć i podršku, pomoć u ostvarivanju prava u okviru sistema zdravstvene i socijalne zaštite, prava na redovno školovanje te adekvatnu rehabilitaciju i resocijalizaciju djeci i mladima oboljelim i izliječenim od malignih oboljenja sa područja Tuzlanskog kantona, ali i Brčko distrikta BiH te dijela RS-a koji ostvaruju pravo liječenja na referentnom kliničkom Centru u Tuzli.

Naši ciljevi su takođe i edukacija stanovništva o malignim oboljenjima s ciljem prevencije, ranog otkrivanja i poboljšanja kvaliteta života djece i mladih oboljelih i izliječenih od malignih oboljenja, vođenje inicijativa i kampanja u zajednici: obezbjeđenje multidisciplinarne pomoći i podrške od strane stručnjaka iz oblasti psihologije, socijalne zaštite, nutricionizma i fizioterapije, pokretanje i implementacija inicijative za izgradnjom edukativno-rehabilitacionog Centra za djecu i mlade oboljele i izliječene od raka i njihove porodice, osigurati kontinuiranu podršku Mobilnog tima kako bi pomoć i podrška djeci i mladima oboljelim i izliječenim od raka tokom intenzivnog liječenja i kućnog liječenja i oporavka bila dostupna 24 sata.

huManOST.ba je društveno odgovorna platforma koja predstvalja novi dugoročni projekat Udruženja, a nastala zbog sljedećih razloga i potreba:

-Zbog negativnih ekonomskih posljedica pandemije COVID-19 ukinuta su ili su značajno umanjena sredstva po brojnim Javnim pozivima, donacijama i sponzorstvima za finansiranje projekata namijenjenih osjetljivim kategorijama društva, čime su ukinuta ili umanjena sredstva za implementaciju brojnih projekata od krucijalne važnosti za djecu oboljelu i izliječenu od raka. S obzirom da su potrebe i problemi djece oboljele i izliječene od raka i njihovih porodica povećali tokom pandemije COVID-19, namjera nam je da putem ove Platforme, uz pomoć i podršku humanih pojedinaca i društveno-odgovornih kompanija, pokušamo osigurati kontinuitet realizacije projekata i aktivnosti, kako bi i dalje bili njihova istinska podrška tokom i nakon raka.

-Platforma huManOST.ba ima i svoja „ljekovita dejstva“ i predstavlja svojevrsni vid radno-okupacione terapije za mlade izliječene od raka i nezaposlene roditelje djece oboljele od raka koji su angažovani na izradi sadržaja na platformi i njenom rukovođenju, s ciljem stvaranja novih pozitivnih promjena za djecu oboljelu od raka, ali i njihovog ličnog i profesionalnog usavršavanja te sticanja novih vještina i znanja.

Potrebe djece oboljele i izliječene od raka i potrebe njihovih porodica najbolje razumiju oni koji su i sami bili dio iste priče, i koji pomoću društveno odgovorne platforme huManOST.ba žele praviti humane mostove između djece i mladih kojima je potrebna pomoć i podrška i humanih ljudi koji im žele pružiti podršku u dugotrajnoj borbi protiv raka.