PODRŠKA MAMAMA DJECE OBOLJELE I IZLIJEČENE OD RAKA: „SUPER MAME NISU SAME“

PODRŠKA MAMAMA DJECE OBOLJELE I IZLIJEČENE OD RAKA: „SUPER MAME NISU SAME“

Udruženje „PIPOL“ je povodom Međunarodnog dana žena realizovalo kampanju „Super mame nisu same“ u sklopu programa psihosocijalne pomoći i podrške majkama djece oboljele i izliječene od raka.

Kampanja „Super mame nisu same!“ bila je namijenjena je majkama djece oboljele i izliječene od raka, čija borba za ozdravljenje i oporavak djeteta traje 24 sata na dan, 365 dana u godini, neumorno, bez prestanka, zbog čega zaslužuju podršku. Međunarodni dan žena bio je prilika da se ukaže na borbu savremene žene u različitim segmentima života, te istovremeno da se pruži podrška i oda priznanje ženi i njenom doprinosu u razvoju pojedinca, porodice i cjelokupnog društva sa posebnim akcentom na žene - majke teško oboljele djece, koje pored oboljelog djeteta nose najveći teret u borbi protiv raka, i uz to se moraju se nositi i sa svim drugim izazovima i problemima savremenog društva. Kampanjom su bile obuhvaćene „Super mame“ koje se nalaze se u bolnici u strogoj socijalnoj izolaciji sa mališanima oboljelim od raka na intenzivnom bolničkom liječenju, koji zahtijevaju kontinuiranu liječničku ali i majčinsku brigu i njegu. To su „Super mame“ koje su odvojene od svog drugog djeteta, drugih članova porodice, majke koje na svojim leđima nose toliko tereta da zanemaruju i zaboravljaju „ženu“ u sebi. Kampanjom smo obuhvatili i majke djece koja su završila intenzivno bolničko liječenje, majke djece koja nastavljaju borbu za potupno ozdravljenje u kućnim uslovima, takođe u socijalnoj izolaciji, uz konstantnu brigu o ishrani djeteta koje ima oslabljen apetit, brigu o obrazovanju djeteta u prilagođenim uslovima, nadoknadi propuštenog školskog gradiva, kućanskim poslovima, radnim i svim drugim obavezama zbog kojih su takođe zaboravile i zanemarile „ženu“ u sebi.

Realizaciju kampanje „Super mame nisu same“ novčanim donacijama na naše račune podržali su brojni humani pojedinci, a cvijećara “Amina” Tuzla, donacijom prekrasnih buketa cvijeća.

 Cilj ove kampanje je bio da „Super mame“ znaju da u svojoj borbi nisu same, da mi kao Udruženje ali i cjelokupno društvo razumijemo njihovu bol i patnju, i da im pružamo podršku kako bi pronašle i najskrivenije atome snage u sebi kako bi bile svjetlo tokom mRAKa koje će voditi njihove mališane na putu ka pobjedi.

Zahvaljujući podršci humanih ljudi širom Bosne i Hercegovine i svijeta, “Super mame“ su mogle zastati bar na tren, posvetiti par trenutaka sebi kako bi sa osmijehom i ljepotom nosile taj pretežak teret koji im je život stavio na leđa.