LJETNA REHABILITACIJA DJECE I MLADIH IZLIJEČENIH OD RAKA

LJETNA REHABILITACIJA DJECE I MLADIH IZLIJEČENIH OD RAKA

Tuzlanski kanton je vodeći kanton u FBiH po broju oboljele djece i mladih od leukemije i drugih malignih oboljenja, i čini trećinu od ukupnog broja oboljele djece u FBiH. Liječenje malignih oboljenja kod djece i mladih je dugotrajan i kompleksan proces, koji ostavlja brojne i trajne posljedice na fizičko i mentalno zdravlje. Nakon intenzivnog bolničkog liječenja koje u prosjeku traje od šest mjeseci do godinu dana, te kućnog liječenja i oporavka, sva djeca oboljela i izliječena od raka imaju utvrđen određeni stepen invaliditeta, čak i onda kada je invalidnost okom nevidljiva jer se radi o unutarnjim oštećenjima organizma. Rehabilitacija djece oboljele i izliječene pravo je i potreba svakog djeteta oboljelog i izliječenog od raka i predstavlja prvi korak u povratku normalnim životnim tokovima. Rehabilitacija doprinosi očuvanju i unapređenju fizičkog zdravlja (boravak na nadmorskoj visini, svježem zraku, u ekološki čistoj sredini uz umjerene fizičke aktivnosti prilagođene mogućnostima djeteta: šetnje, rekreacija, sportske i rekreativne aktivnosti, terapijsko jahanje konja, boravak u slanoj sobi, saunama), očuvanju i unapređenju mentalog zdravlja (pruženje psihosocijalne podrške kroz okupacione i kreativne radionice, edukativne i zabavne sadržaje, slobodne aktivnosti) te bržoj socijalnoj integraciji, komunikaciji i povratku u društvenu sredinu, razvijajući kolektivni duh i osjećaj zajedništva.

Svrha rehabilitacije je da postigne ono što lijekovi nisu mogli, da oporavi dječije tijelo, dušu i duh jer put do konačne pobjede je prepun prepreka i neizvijesnosti i mogu ga osvojiti samo najjači.

Ljetna kao i zimska rehabilitacija, koje kao redovne programske aktivnosti organizuje Udruženje „PIPOL“ ostaju u posebnom sjećanju mališana i mladih oboljelih i izliječenih od raka, i njihovih pratioca.

Pored online platforme huManOST.ba ovaj projekat možete još podržati:

Uplatom putem pošte ili komercijalnih banaka

(*molimo vas da na uplatnom nalogu navedete naziv projekta za koji donirate novac)

Uplate iz BiH

33863 022 00 84 3330

UniCredit Bank dd Mostar

Ili donacijom ROBA, MATERIJALA ILI USLUGA koji nam mogu pomoći u realizaciji ovog projekta.

Pozivom na HUMANITARNI broj 090 291 006 donirate 2KM

* Usluga je dostupna za korisnike - BH Telecoma

ONLINE:

- Direktno putem PayPal naloga: udruzenje_pipol@hotmail.com

Povezane novosti

Donatori

  • Anoniman donator
    26.04.2021 03:10:36
    EUR 20.00
  • Anoniman donator
    18.04.2021 10:10:40
    EUR 10.00