/assets/

Konkurs za dodjelu stipendija dr.Milan Jelić

timthumb.php

Konkurs za dodjelu stipendija dr.Milan Jelić

Foto:fondmilanjelic.org

Drugi Konkurs za dodjelu stipendija II i III ciklus studija

 

Na osnovu člana 17. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 6/12 i 33/14), člana 15. Pravilnika o dodjeli stipendija studentima II i III ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i univerzitetima u inostranstvu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 89/16) i tačke II Odluke o obrazovanju Fonda „Dr Milan Jelić“ („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 33/11) i Saglasnosti predsjedika i članova Fonda „Dr Milan Jelić“ na broj i visinu stipendija studentima drugog i trećeg ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu za 2017/2018. akademsku godinu, Ministarstvo nauke i tehnologije, r a s p i s u j e


JAVNI KONKURS
za dodjelu stipendija studentima II i III ciklusa studija
na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i
visokoškolskim ustanovama u inostranstvu u akademskoj 2017/2018. godini


I


Ministarstvo nauke i tehnologije (u daljem tekstu: Ministarstvo) raspisuje drugi Konkurs za dodjelu stipendija studentima II i III ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini  i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu iz Fonda „Dr Milan Jelić“ (u daljem tekstu: Fond) za akademsku 2017/2018. godinu, i to:

a) studentima II ciklusa studija - 7 (sedam) stipendija u iznosu od po 5.000,00 KM (pethiljada konvertibilnihmaraka), i

b) studentima III ciklusa studija - 5 (pet) stipendija u iznosu od po 10.000,00 KM (desethiljada konvertibilnihmaraka),

- u skladu s raspoloživim finansijskim sredstvima u budžetu Ministarstva, Fonda.


II


Student II ciklusa akademskih studija može konkurisati za dodjelu stipendije pod uslovima da:
1) je državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske,

2) ima prebivalište na teritoriji Republike Srpske,

3) je redovan student jednog od univerziteta u Bosni i Hercegovini ili visokoškolske ustanove u inostranstvu,

4) na I i II ciklusu akademskih studija nije obnovio nijednu akademsku godinu,

5) je na prvom ciklusu studija imao prosječnu ocjenu najmanje 9,50 (uključujući prosječnu ocjenu 9,50), kao i studenti koji su prvi ciklus studija završili na visokoškolskim ustanovama rangiranim do 200. mjesta na Tompsonovoj i/ili Šangajskoj rang-listi i ostvarili prosjek ocjena veći od 9,00 (uključujući i prosječnu ocjenu 9,00) i

6) nema više od navršenih 28 godina života na dan objavljivanja Konkursa.
Student koji ima status apsolventa ne ostvaruje pravo na dodjelu stipendije.


III


Student III ciklusa akademskih studija može konkurisati za dodjelu stipendije pod uslovima da:

1) je državljanin Bosne i Hercegovine I Republike Srpske,

2) ima prebivalište na teritoriji Republike Srpske,

3) je redovan student jednog od univerziteta u Bosni i Hercegovini ili visokoškolske ustanove u inostranstvu,

4) na II i III ciklusu akademskih studija nije obnovio nijednu akademsku godinu,

5) je na II ciklusu akademskih studija postigao prosječnu ocjenu najmanje 9,50 (uključujući prosječnu ocjenu 9,50), kao i studenti koji su II ciklus studija završili na visokoškolskim ustanovama u inostranstvu rangiranim do 200. mjesta na Tompsonovoj i/ili Šangajskoj rang-listi i ostvarili prosjek ocjena veći od 9,00 (uključujući i prosječnu ocjenu 9,00), i

6) nema više od navršene 32 godine života na dan objavljivanja Konkursa.

Studenti koji nemaju obavezu polaganja ispita tokom III ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni I Hercegovini i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu nemaju pravo na dodjelu stipendije redovnim studentima.

Student koji ima status apsolventa ne ostvaruje pravo na dodjelu stipendije.


IV


Kriterijumi za bodovanje prijava studenata II i III ciklusa studija su:
1) prosječna ocjena studenta sa prethodnog ciklusa studija,

2) rang visokoškolske ustanove na Tompsonovoj i/ili Šangajskoj rang-listi za studente koji studiraju u inostranstvu i

3) ostvareni rezultati studenta u nauci, umjetnosti i inovatorstvu.

Bodovanje prijava studenata po osnovu navedenih kriterijuma vrši se u skladu s odredbama Pravilnika o dodjeli stipendija studentima drugog i trećeg ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 89/16), kao i na internet stranici Fonda i Ministarstva.


V


Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova navedenih u članu II i III ovog Konkursa, studenti uz prijavu prilažu:

1) uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine i Republike Srpske,

2) izvod iz matične knjige rođenih,

3) originalno uvjerenje o mjestu prebivališta, koje je izdato nakon objavljivanja javnog konkursa,

4) potvrdu o statusu redovnog studenta II ciklusa akademskih studija, s napomenom da nije obnavljao nijednu studijsku godinu na II ciklusu studija (samo za studente II ciklusa akademskih studija),

5) potvrdu nadležne visokoškolske ustanove na kojoj je student II ciklusa studija završio studije I ciklusa o visini ostvarene prosječne ocjene s napomenom da nije obnavljao nijednu studijsku godinu na I ciklusu akademskih studija (samo za studente II ciklusa akademskih studija),

6) potvrdu o statusu redovnog studenta III ciklusa akademskih studija s napomenom da nije obnavljao nijednu studijsku godinu na III ciklusu akademskih studija (samo za studente III ciklusa akademskih studija),

7) potvrdu nadležne visokoškolske ustanove na kojoj je student III ciklusa studija završio studije II ciklusa o visini ostvarene prosječne ocjene s napomenom da nije obnavljao nijednu studijsku godinu na II ciklusa akademskih studija (samo za studente III ciklusa akademskih studija), i

8) foto-kopiju tekućeg računa sa računom banke kod koje je račun otvoren.


VI


Dokazi o ispunjavanju uslova navedenih u prethodnom članu, osim uvjerenja o prebivalištu izdato nakon objavljivanja ovog Konkursa, moraju biti originalni ili ovjerene kopije ne starije od 3 (tri) mjeseca od dana objave Konkursa.

Kao dokaz o ispunjavanju uslova za bodovanje ostvarenih rezultata u nauci, umjetnosti i inovatorstvu, studenti uz prijavu za stipendiju dostavljaju potrebnu dokumentaciju prema obrascu koji se nalazi na internet stranici Fonda i Ministarstva.

Studenti koji studiraju u inostranstvu, a koji prilažu dokumente na stranom jeziku, iste treba da dostave u originalu uz ovjeren prevod na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini.

 

VII


Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrazcu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Fonda, www.fondmilanjelic.org, i Ministarstva, www.vladars.net, a ista se može preuzeti i u Fondu.


Popunjene prijave na Konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova za dodjelu stipendija studentima, slati na adresu:

Ministarstvo nauke i tehnologije

Fond dr Milan Jelić

Trg Republike Srpske 1

78 000 Banja Luka

Prijava na Konkurs Fonda dr Milan Jelić, II ili III ciklus studija

 

Konkurs je objavljen 5. juna 2018.

Konkurs je otvoren do 6. jula 2018.

 

Izvor: www.fondmilanjelic.org

Podijeli na socijalnim mrežama

Promijeni njihov svijet.
Promijeni svoj svijet.

Naša web stranica koristi tzv. Cookies za analizu podataka. Koristeći našu web stranicu, polazimo od toga da se slažete s tim. Za više informacija kliknite ovdje.

Nakon što ste odobrili korištenje tzv. Cookies, tu saglanost možete u svako doba povući tako što pobrišete naš Cookie iz Vašeg browsera. Ukidanje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade obavljene na temelju saglasnosti do opoziva.