/assets/

Privredna komora Republike Srpse raspisala javni poziv za dodjelu sredstava

Privredna komora Republike Srpse raspisala javni poziv za dodjelu sredstava

Privredna komora Republike Srpske raspisala javni poziv za dodjelu sredstava

Projekat podrške namijenjen je malim i srednjim preduzećima (privrednim društvima), grupi privrednih društava ili organizacijama koje vrše uslugu za privredna društva (npr. centri za obuku, razvojne agencije, i sl.) koja posluju u sektoru drvoprerade, metaloprerade, ili tekstila/obuće za sufinansiranje sljedećih aktivnosti:

  • Obuke radne snage kroz programe dokvalifikacije, prekvalifikacije ili kroz angažman konsultanata/trenera za određenu oblast,
  • Uvođenje, sertifikacija ili resertifikacija sistema upravljanja kvalitetom i/ili proizvoda,
  • Pristup tržištima, odnosno aktivnosti koje će direktno uticati na povećanje obima prodaje i izvoza (npr. izrada promotivnih materijala, izlaganja na sajmovima, B2B, i sl.)

Gore navedene aktivnosti moraju biti implementirane u periodu od 01. juna – 15. novembra 2018. god., kako bi se mogla izvršiti selekcija dodatnih preduzeća planirana za novembar 2018. godine.

Javni poziv za kompanije PK RS 050918
Pravilnik PK RS 050918
PRILOG I – Obrazac za prijavu v2
PRILOG II – Zahtjev za refundiranje sredstava v1
PRILOG III – Matrica za ocjenjivanje v1 (003) 

Preuzeto sa: www.komorars.ba

Podijeli na socijalnim mrežama

Promijeni njihov svijet.
Promijeni svoj svijet.

Naša web stranica koristi tzv. Cookies za analizu podataka. Koristeći našu web stranicu, polazimo od toga da se slažete s tim. Za više informacija kliknite ovdje.

Nakon što ste odobrili korištenje tzv. Cookies, tu saglanost možete u svako doba povući tako što pobrišete naš Cookie iz Vašeg browsera. Ukidanje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade obavljene na temelju saglasnosti do opoziva.