/assets/

JAVNI POZIV ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH PITANJA MLADIH ZE-DO KANTONA

stambeno pitanje

JAVNI POZIV ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH PITANJA MLADIH ZE-DO KANTONA

Foto: Ilustracija

ZA ODOBRAVANJE KREDITA ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH POTREBA MLADIH

I.  PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva su opći i posebni uvjeti, odnosno kriteriji za odobravanje kredita, te dokumentacija koju je potrebno dostaviti kao dokaz o ispunjavanju tih uvjeta za prikupljanje zahtjeva za odobravanje kredita za rješavanje stambenih potreba mladih, u skladu sa odredbama Odluke o uvjetima i kriterijima za odobravanje kredita za rješavanje stambenih potreba mladih (“Službene novine Zeničko- dobojskog kantona“, broj: 8/18).

 

II.  OPĆI UVJETI ZA PODNOSIOCA ZAHTJEVA 

Opći uvjeti koje podnosilac zahtjeva za dodjelu kredita mora ispunjavati su:

1. Novčani kredit može se odobriti za izgradnju, kupovinu stana ili porodične kuće.

Dokaz:  a) Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta za namjensko kreditiranje, podnosilac zahtjeva, će dostaviti ugovor ili predugovor o kupovini stana ili kuće ili građevinsku dozvolu ili ovjerenu izjavu da će u roku od tri mjeseca od dana utvrđivanja konačne rang-liste, priložiti jedan od prethodnih dokumenata što je uvjet koji određuje do kada se odlaže dobijanje kredita. b) U slučaju da u propisanom roku podnosilac zahtjeva ne dostavi dokumentaciju bit će brisan sa rang-liste.

2. Starosna dob do navršenih 35 godina starosti u godini u kojoj se podnosi zahtjev.

Dokaz: izvod iz matične knjige rođenih.

3. Da nema riješeno stambeno pitanje, odnosno da on ili član  njegovog porodičnog domaćinstva nisu vlasnici stana ili porodične kuće na području Bosne i Hercegovine.  Članovima porodičnog domaćinstva smatraju se bračni drug, djeca rođena u braku i van braka i usvojenik.

Dokaz:  uvjerenje izdato od nadležnog organa (zemljišno-knjižnog ureda nadležnog suda i nadležne službe (katastar) općine ili grada), da podnosilac zahtjeva i članovi njegovog porodičnog domaćinstva nisu vlasnici stana ili kuće u mjestu prebivališta na području Zeničko-dobojskog kantona, te ovjerena izjava podnosioca zahtjeva da on i ostali članovi njegovog porodičnog domaćinstva nisu vlasnici stana ili porodične kuće na području Bosne i Hercegovine.

4. Da je državljanin Bosne i Hercegovine.

Dokaz: uvjerenje o državljanstvu.

5. Da ima prebivalište na području Zeničko-dobojskog kantona najmanje 24 mjeseca neprekidno prije podnošenja zahtjeva.

Dokaz: uvjerenje o kretanju izdato od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničkodobojskog kantona.

6. Da je u radnom odnosu na neodređeno vrijeme.

Dokaz: uvjerenje o stalnom zaposlenju (radnom odnosu na neodređeno vrijeme) izdato od strane poslodavca.

 Više informacija ovdje

Izvor:http://www.zdk.ba

Podijeli na socijalnim mrežama

Promijeni njihov svijet.
Promijeni svoj svijet.

Naša web stranica koristi tzv. Cookies za analizu podataka. Koristeći našu web stranicu, polazimo od toga da se slažete s tim. Za više informacija kliknite ovdje.

Nakon što ste odobrili korištenje tzv. Cookies, tu saglanost možete u svako doba povući tako što pobrišete naš Cookie iz Vašeg browsera. Ukidanje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade obavljene na temelju saglasnosti do opoziva.