/assets/

Javni poziv za prijavu za zapošljavanje radnika za zdravstvenu njegu u SR Njemačkoj

njegovatelj starijih i nemocnih osoba

Javni poziv za prijavu za zapošljavanje radnika za zdravstvenu njegu u SR Njemačkoj

Foto:Ilustracija

 

Mjesto rada : SR Njemačka

Naziv posla : Radnici za zdravstvenu njegu

 

Opis posla: rad na mjestu asistenta za zdravstvenu njegu do priznavanja diplome u SR Njemačkoj, a poslije priznavanja diplome, rad na poslovima kvalifikovanog zdravstvenog radnika

 

Poslovi za kandidate:

1. Status: Svi zainteresovani kandidati, državljani Bosne i Hercegovine, koji ispunjavaju uslove navedene u ovom javnom pozivu, ali prednost kod odabira će imati nezaposlena lica registrovana na evidenciji službi za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini.

2. Оbrazovanje :

- Stepen obrazovanja: minimum srednja medicinska škola (IV stepen);

- Obrazovni profil: medicinska sestra – tehničar opšteg ili pedijatrijskog smjera

3. Posebna znanja i veštine :

- Poznavanje njemačkog jezika na elementarnom nivou - minimum A2 nivo, prema Evropskom referentnom okviru za jezike;

A2 Kandidat razumije rečenice i često upotrebljavane izraze, koji su u vezi sa oblastima neposrednog značenja (na primjer: informacije o ličnosti i porodici, kupovini, radu i neposrednom okruženju). U stanju je da se sporazumije u jednostavnim, rutinskim situacijama koje se odnose na jednostavnu i direktnu razmjenu informacija o poznatim i uobičajenim stvarima. U stanju je da jednostavnim riječima opiše svoje porijeklo i obrazovanje, neposredno okruženje i stvari vezane za neposredne potrebe.

- Položen stručni ispit za rad u struci

4. Radno iskustvo :

- od prednosti je radno iskustvo u zadnje 4 godine (opšta njega, stažiranje, volonterski angažman, privatna njega u kući)

- prekvalifikacije će se uzimati u razmatranje ukoliko podrazumijevaju:

 1. vanredno obrazovanje u trajanju od 2 godine u javnim školama (diplome privatnih škola se neće uzimati u razmatranje) uz prethodno završeno srodno medicinsko obrazovanje (npr. prekvalifikacija diplome fizioterapeuta na zvanje medicinska sestra/tehničar) ili
 2. vanredno obrazovanje u trajanju od 2 godine u javnim školama (diplome privatnih škola se neće uzimati u razmantranje) uz 2 godine radnog iskustva kao njegovatelj (uključujući pripravnički staž)

Uslovi rada i boravka :

5. Vrsta radnog odnosa :

- Na određeno vrijeme na poziciji asistenta za zdravstvenu njegu, do nostrifikacije diplome za

zdravstvenog radnika;

- Nakon nostrifikacije diplome, radni odnos se može zasnovati i na neodređeno vrijeme na poziciji zdravstvenog radnika, a zaposleni ima mogućnost da nakon određenog perioda prema Zakonu o boravku stranaca u SR Njemačkoj podnese zahtjev za dobijanje stalne boravišne dozvole.

6. Nostrifikacija diplome :

- U skladu sa pozitivnim propisima SR Njemačke nostrifikacija diplome za zdravstvenog radnika je obavezna najkasnije u roku od 12 mjeseci.

7. Zarada :

- Startna plata iznosi 1.900 eura (bruto) / do priznavanja diplome za zdravstvenog radnika;

8.Smještaj i ishrana :

- Poslodavac obezbjeđuje smještaj, a zaposleni u cjelosti ili dijelom participira u troškovima.

9. Troškovi prijevoza :

- Troškove prijevoza radi zapošljavanja na relaciji Bosna i Hercegovina – SR Njemačka snosi poslodavac.

 

Prijavi je potrebno priložiti:

 •  Diploma/svjedočanstvo završene škole (ovjerena kopija);
 •  Dokaz o položenom stručnom ispitu (ovjerena kopija);
 •  Dokaz o radnom iskustvu (ovjerena kopija radne knjižice sa upisanim stažom ili potvrde od poslodavca);
 •  Kandidati koji posjeduju dokaz o znanju njemačkog jezika (certifikat, učenička knjižica, diploma i sl.) mogu ovjerene kopije dostaviti u prilogu potrebne dokumentacije.

 

 •  Navedena dokumenta svi zainteresirani, zaposleni i nezaposleni, dostavljaju isključivo lokalnom birou za zapošljavanje nadležne kantonalne službe u Federaciji BiH, filijale u Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske, odnosno Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH, prema mjestu prebivališta, lično ili poštom, sa naznakom

„Prijava na Javni poziv za zapošljavanje radnika za zdravstvenu njegu u SR Njemačkoj“.

 • Kandidati koji uđu u uži izbor biće obavješteni o mjestu i terminu obavljanja intervjua za posao sa predstavnicima njemačke službe za zapošljavanje.
 • Kandidati koji od strane predstavnika njemačke službe za zapošljavanje budu izabrani nakon intervjua, biće uključeni u projekat „Triple Win“ – regionalne saradnje na migraciji radne snage, koji će kandidatima pružati podršku u pripremi, odlasku (vize) i integraciji u SR Njemačkoj. Projekat „Triple Win“ - u organizaciji njemačke službe za zapošljavanje (BA) i njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ), nudi podršku kroz kurseve jezika, kao i kurs pripreme za rad i život u SR Njemačkoj.
 • Kandidati koji budu uspješni na intervjuu biće u obavezi da naknadno dostave dodatnu dokumentaciju:

- diplomu, svjedočanstva trećeg i četvrtog razreda Medicinske škole i dokaz o položenom stručnom ispitu, prevedene na njemački jezik kod sudskog tumača;

- uvjerenje o nekažnjavanju;

- kopiju pasoša;

- druga dokumenta, po potrebi.

Za dodatne informacije o ovom javnom pozivu, kandidati mogu da se obrate lokalnom birou za zapošljavanje nadležne kantonalne službe u Federaciji BiH, filijale Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, odnosno Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH ili Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine sa naznakom „Triple-Win“ projekat.

Napomena: Ne vrši se povrat prijavne dokumentacije kandidatima koji ne zadovoljavaju uslove propisane javnim pozivom.

 

Javni poziv za prijavu za zapošljavanje radnika za zdravstvenu njegu u SR Njemačkoj TRIPLE WIN

 • Tekst Javnog poziva možete naći ovdje
 • Obrazac za prijavu na njemačkom jeziku možete naći muškarci / žene
 • Obrazac za biografiju na njemačkom jeziku možete naći ovdje
 • Obrazac za izjavu o saglasnosti za raspolaganje ličnim podacima možete naći ovdje

 

TRIPE WIN brošura

Kontakt osoba: Husein Terzić, 033/201-000

 

Zapošljavanje radnika za zdravstvenu njegu u SR Njemačkoj- poznati poslodavac

 • Uputstvo za proceduru za apliciranje možete naći ovdje
 • Obrazac za prijavu na njemačkom jeziku možete naći ovdje
 • Obrazac za biografiju na njemačkom jeziku možete naći ovdje
 • Obrazac za izjavu o saglasnosti za raspolaganje ličnim podacima možete naći ovdje
 • Izjavu o obavezi priznavanja diplome u SR Njemačkoj možete naći ovdje

Kontakt osoba:  Edis Bašić, 033/560-352

Izvor:zzzbrcko.org

Podijeli na socijalnim mrežama

Promijeni njihov svijet.
Promijeni svoj svijet.

Naša web stranica koristi tzv. Cookies za analizu podataka. Koristeći našu web stranicu, polazimo od toga da se slažete s tim. Za više informacija kliknite ovdje.

Nakon što ste odobrili korištenje tzv. Cookies, tu saglanost možete u svako doba povući tako što pobrišete naš Cookie iz Vašeg browsera. Ukidanje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade obavljene na temelju saglasnosti do opoziva.